A “Escola de Canteiros” de Poio (Pontevedra)

O día 6 de outubro de 2021, na Comisión de Educación e Formación Profesional do Congreso de Deputados, tratouse a iniciativa relativa á “Creación dunha nova titulación de Formación Profesional que se axuste ás ensinanzas de cantería e mestre de cantería” presentada polo Grupo Popular. Deixo aquí o vídeo e o texto da miña intervención, así como o texto final da transacción entre o Grupo Socialista e o Grupo Popular.

TEXTO DA INTERVENCIÓN.-

Moitas grazas presidenta.
Uns datos iniciais. Ano 2007, Núñez Feijóo, actual presidente da Xunta de Galicia, en compañía do presidente da deputación, visitaba a Escola de Canteiros de Poio e explicaba os seus plans para ese complexo, entre outras cousas, a homologación. Ano 2009, Núñez Feijóo alcanza a Presidencia da Xunta de Galicia, a deputación segue en mans do Grupo Popular. Ano 2011, Núñez Feijóo é presidente da Xunta; Rafael Louzán, do Partido Popular, presidente da deputación, e Mariano Rajoy, tamén do Partido Popular, presidente do Goberno de España. En todos eses anos de Goberno do Partido Popular os tres estamentos non fixeron nada para levar adiante ese suposto plan do señor Núñez Feijóo de homologar eses títulos.

Ademais, hai que dicir que houbo varias iniciativas no ano 2019. Só citarei dous delas. Unha, da deputación provincial, que todos os grupos acordan, propón impulsar e solicitar que a Xunta de Galicia inicie eses trámites para recoñecemento académico; pero, en xuño de 2019, a unha iniciativa de En Marea
— apoiada polo Grupo Socialista e polo BNG con senllas emendas—, o Grupo Popular vota en contra, dicindo: “Non lle imos a esixir ou non nos parece oportuno esixir á Xunta de Galicia que se inmisca nas competencias doutra Administración, da Administración local”. Semella que agora si queren que o Goberno central póidase inmiscir.

Claro. Sabemos que o que está en xogo aquí é que a Xunta di que isto non é competencia dela, cando recentemente a Xunta de Galicia anunciou o proxecto de posta en marcha no Porriño dun ciclo de FP dual de granito, titulación oficial que provocou estupor na Asociación de Canteiros, porque o clúster do granito consiga — dicían eles— en poucos meses e cun plan de estudos con moitos menos anos de formación o que eles levaban pedindo décadas.

A actual deputación xa fixo os seus deberes, solicitando primeiro os certificados de profesionalidade, e ao mesmo tempo xa están iniciadas conversacións co Ministerio de Educación e Formación Profesional — por certo, tamén por parte deste grupo—. As circunstancias non o puxeron fácil — eleccións, pandemia, elaboración de leis educativas, a Lomloe, a de FP actualmente en marcha—, con todo hai que seguir estudando e analizando este proceso porque hai problemáticas específicas desta Escola de Canteiros.

Hai que analizar o conxunto de ensinanzas que se imparten e que tocan elementos curriculares de Formación Profesional, algunhas delas xa incluídas na existente titulación de Técnico en Pedra Natural, pero tamén outras que exceden claramente desa titulación e conectan cos ensinos artísticos superiores, cando falamos de tratamento artístico da pedra e actividades de restauración.

Tamén hai que ter en conta ao profesorado que imparte esas ensinanzas e as súas titulacións e contemplar o proceso de homologación coa futura titulación do alumnado que xa cursou eses estudos. Son elementos complexos que aconsellan seguir co traballo iniciado, que debe realizarse desde unha colaboración leal entre administracións implicadas.

Remato xa, señora presidenta. Polo tanto, entendendo que é sincera esta preocupación pola situación da Escola de Canteiros — de cuxa excelencia nós tamén falamos—, esperamos que acepten a nosa emenda e que poida seguirse con este proceso, que agardamos teña o mellor final para a Escola de Canteiros de Pontevedra.

TEXTO DA TRANSACCIÓN.-

O Congreso dos Deputados insta o Goberno:

  • A seguir realizando unha profunda análise das ofertas de Formación Profesional e, no seu caso, dos Ensinos Artísticos, tomando como referencia o Catálogo Nacional das Cualificacións, e crear a titulación académica que ordene as ensinanzas de cantería e mestre de cantería dirixida á produción e restauración artística, así como a súa contribución e aplicación á arquitectura.
  • Que no devandito proceso téñase en conta a aqueles sectores, organismos e administracións autonómicas que teñen intereses lexítimos nos ensinos suxeitos a ordenación.
  • Que a resultas do proceso se habiliten conforme ao ordenamento xurídico os procedementos de homologación ou convalidación pertinentes.

No Congreso dos Deputados a 6 de outubro de 2021

Grazas por compartilo nas túas redes:

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *