A Universidade en España.- Retroceso INCOMPATIBLE coa propia idea de universidade. En palabras do presidente da CRUE, na presentación do libro "A Universidade Española en Cifras 2014-2015".

universidadencifras-2014-15
Pulsade para acceder ao documento completo.

O pasado xoves, 13 de outubro de 2016, presentouse unha nova edición do informe “La Universidad Española en Cifras”, neste caso o correspondente ao período 2014-2015, un excelente traballo dirixido novamente por Juan Hernández Armenteros e Jose Antonio Pérez García, que xa nos teñen acostumados á calidade e ao rigor dos seus traballos.

Por suposto, o citado informe non será precisamente do gusto dun ministro de Educación que mantén, sobre o noso sistema universitario, un discurso ben distinto. Pero as cifras están ahí e destapan a crúa realidade da nosa universidade.

Coma sempre, accedendo a imaxe da portada do informe podedes acceder ao documento completo, pero como adianto deixo un fragmento do discurso de Segundo Píriz, Presidente de Crue Universidades Españolas, pronunciado no acto de presentación deste traballo.

 1. En primer lugar, el tamaño del sistema universitario español, tanto desde la demanda, como desde la oferta, es adecuado y no está sobredimensionado, y su actual estructura y amplitud resultan indispensables para que España pueda alcanzar el objetivo fijado por la Unión Europea de que el 40% de la población tenga estudios superiores para el año 2020. No tenemos ni demasiadas universidades, ni demasiados universitarios.
 2.  

 3. Los precios públicos de nuestras enseñanzas universitarias están entre los más elevados de Europa y nuestro sistema de becas se sitúa entre los más débiles e insuficientes de los países de la OCDE. Nada puede justificar esta situación que atenta contra la igualdad de oportunidades y favorece la exclusión. Esta es la primera entre las prioridades a abordar, ahora que parece que la recuperación es un hecho.
 4.  

 5. La crisis sigue completamente presente en las finanzas universitarias. El gasto de España en educación superior, medido como porcentaje del PIB, es inferior a la media de la Unión Europea y de la OCDE y, al contrario de lo acaecido en muchos de estos países desarrollados, ha retrocedido en los años de crisis. El gasto público en universidades se ha reducido en España un 17% desde 2010 hasta 2014 (y me atrevería a aventurar que seguiremos en esa posición en los años 2015 y 2016).
 6.  

 7. La reducción de la financiación de la investigación ha generado una situación de verdadera emergencia. Con retrocesos del 47% de la financiación privada y del 21% en la de origen público, se está descomponiendo nuestro sistema de ciencia y tecnología y repercutirá a corto, medio y largo plazo en nuestro nivel de competitividad, donde España no deja de retroceder, y en la calidad del empleo que se crea en nuestro país.
 8.  

 9. Las universidades hemos perdido muchos recursos humanos, más de 7.500 empleos, de los cuales 3.486 han sido de profesores y 4.068 del personal de administración y servicios. Es una perdida muy grave, sobre todo por qué no ha sido posible reponerla con captación de talento joven y de excelencia, talento que ha sido condenado a expatriarse. Es un retroceso que no puede persistir y que es incompatible con la propia idea de universidad.

Informe CNESCO.- A escola en Francia, FABRICA DE DESIGUALDADE SOCIAL. A segregación social: o ángulo cego das políticas da escola durante 30 años.

inegalite-ecole-france
Pulsa para acceder ao documento.

A finais do pasado mes de setembro, o Conseil National d’évaluation du système scolaire (CNESCO) de Francia publicou un alarmante informe baixo co seguinte título: “Como a escola amplifica as desigualdades sociais e migratorias?“.

Dous anos de traballo realizado por 22 equipos de investigadores (franceses e estranxeiros) compostos por sociólogos, economistas, educadores e psicólogos co obxectivo de realizar un sólido balance da xustiza na escola. Un traballo do cal, por desgraza, extráese unha nefasta conclusión, que “a escola francesa é, no ano 2016, unha fabrica de inxustiza escolar”. Ou, como máis gráficamente sinálase no informe:

 “Le fossé se creuse [a brecha ensánchase]”

O Informe está en francés, pero convido a que lle deades un vistazo xa que a súa traducción non é complexa, especialmente para os teñan mínimas nocións deste idioma, para os demais sempre queda o traductor de Google ou semellante.

Imperdible l’avant-propóst [o prefacio] de Nathalie Mons, baixo o título “Que faut-il retenir?” [Qué podemos aprender?].

BALEIRAMOS AS AULAS – NON ÁS REVÁLIDAS.- Polo futuro dos nosos fillos e fillas. 10 PORQUÉS ou RAZÓNS para que nais e pais fagamos FOLGA contra as REVÁLIDAS baleirando as aulas o 26 de outubro.

img_5263CONFAPA-GALICIA súmase á folga convocada a nivel estatal polas nais e pais de alumnos e polo estudantado. Unha folga centrada na oposición ás REVÁLIDAS, pero que non esquece que a derrogación da LOMCE e a reversión dos recortes son a clave de bóveda que pode evitar o desplome do sistema educativo público.

Deixamos o cartel de chamamento a folga e o documento da CONFAPA no que se expoñen os PORQUÉS, as RAZÓNS, que motivan esta convocatoria.

10 PORQUÉS OU RAZÓNS PARA QUE NAIS E PAIS FAGAMOS FOLGA CONTRA AS REVÁLIDAS BALEIRANDO AS AULAS O 26 DE OUTUBRO.

1. Son un modelo pedagóxico arcaico. As reválidas son a expresión dun modelo pedagóxico baseado nunha sucesión continua de exames configurados como barreiras que pretenden impedir á maior cantidade posible de alumnado que poida exercer o dereito á educación. Foron eliminadas no noso país en 1970 por ser consideradas unha nefasta práctica que impedía a permanencia na educación da maioría do alumnado.

2. Os nosos fillos e fillas poden ficar fóra do sistema educativo. As reválidas terán como consecuencia directa que unha boa parte do alumnado, aínda que teña todos os ensinos superados, quede fora do sistema educativo. Sen títulos aos que teñen dereito, o seu futuro académico e laboral verase gravemente afectado.

3. Deslexitiman ao docente. As reválidas supoñen a deslixitimación do docente e o cuestionamiento total da súa avaliación continua. A súa función queda minusvalorada e posta en cuestión ata que un exame externo corrobore, si é que o fai, que a súa avaliación é correcta. Ademais, fan empregar un tempo valioso na súa preparación, obrigando a desvirtuar os obxectivos primordiais da educación.

4. Son realizadas por persoas alleas aos nosos fillos e fillas. As reválidas serán realizadas por persoas que non coñecen en absoluto ao alumnado que evaluarán, xerando ademais un estrés innecesario a quenes se sometan ás probas porque se xogarán todo con elas. Aqueles que as realicen non poderán saber nin valorar o seu progreso educativo, o esforzo de moitos anos de estudo, as circunstancias persoais que lles fan especiais en moitas facetas da súa vida que non serán avaliadas en absoluto,…, e malia iso, a nota que saquen determinará o seu futuro. Estas probas poden tirar ao lixo o traballo dun mínimo de 13 anos para o título da ESO e de 15 para o de Bacharelato.

5. Negáselle unha titulación aos nosos estudantes. As reválidas son un método de negación da titulación que non existe ao finalizar a Educación Secundaria Obligatoria en ningún país da nosa contorna do que tomar bo exemplo. Nestes países tampouco ao finalizar o Bacharelato négase o título, a quen superen todos os seus estudos, nin o acceso a estudos superiores.

6. Frenan o acceso ao Bacharelato e a Universidade. As reválidas só teñen un obxectivo, impedir que se acceda ao Bacharelato e logo á Universidade nunha porcentaxe tan alta como na actualidade. Forma parte do recorte do dereito á educación pública e do ataque ao noso precario Estado do Benestar.

7. Están cuestionadas por toda a Comunidade Educativa. As reválidas foron cuestionadas seriamente por todos os sectores da Comunidade Educativa, así como por moitos gobernos autonómicos e a inmensa maioría dos responsables políticos. Só aqueles que forman parte do Goberno actual, e o partido que o sustenta, insisten en impoñer antidemocráticamente estas probas externas.

8. Buscan un negocio para uns poucos. As reválidas permitirán un suculento novo negocio para empresas que se queiran dedicar a presentarse a concursos para que lles encarguen a súa realización. É só un mero negocio para uns poucos a costa do sufrimento dunha parte importante da sociedade.

9. Son precarias e sen tempo de preparación. As reválidas, ademais, nin tan sequera foron desenvolvidas a tempo para que o alumnado saiba de que se lle examinará, nin para que o profesorado saiba como axudarlle. Son unha auténtica chapuza lexislativa que xera indefensión e inseguridade xurídica ao alumnado.

10. Loitamos pola educación das nosas fillas e fillos. As reválidas póñennos ante unha disxuntiva: ou defendemos os dereitos dos nosos fillos e fillas, ou poida que teñamos que pedirlles desculpas toda a vida por non telo feito. Asegúrate de ter unha boa resposta se algún día che dín: que fixeches ti para evitalo?

OU CONSEGUIMOS A SÚA DERROGACIÓN, OU CANDO CHEGUE A DATA FARANSE.

O 26 DE OUTUBRO FAGAMOS FOLGA BALEIRANDO AS AULAS POLO FUTURO DAS NOSAS FILLAS E FILLOS.

• NON AS REVÁLIDAS
• DERROGACIÓN DA LOMCE
• REVERSIÓN DOS RECORTES NO ENSINO PÚBLICO.

As Reválidas e o ministro.- “Iñigo, deja ya de joder con la pelota”.

inigomendezdevigo-foto-ulyu-martin-elpais
Foto: Ulyu Martín – EL PAÍS (fragmento)

TODOS, sí, TODOS os Directores Xerais de Universidade das 17 Comunidades Autónomas rexeitan a implantación da reválida de Bacharelato e reclámanlle a Iñigo Méndez de Vigo, o ministro de Educación,  que continúen as probas de Selectividade e o Distrito Único, alomenos un curso máis.

Nunha nova, publicada polo xornal EL PAÍS, dícese que a carta dirixida ao ministro está todavía en fase de borrador e que cecáis non conte coa aprobación de todos os conselleiros, pero non cabe dúbida de que reflicte a chapuza ministerial, denunciada polo conxunto da comunidade educativa, de pretender implantar a reválida de Bacharelato este curso, cando nin as administracións educativas, nin os docentes, nin o alumnado, coñecen o modelo final das mesmas, xa que está todavía sen publicar a orde ministerial que desenvolva o Real Decreto 310/2016, de 29 de xullo.

A referencia que realizan ao Distrito Único non é baladí. Hoxendía, coa lei na man, as universidades poderían realizar probas propias en cada campus. Certo que hai un pacto non escrito, e que a Conferencia de Rectores das Universidades Españolas (CRUE) está dacordo no Distrito Único, pero iso non deixa de ser un acordo de boa vontade, sen ningunha obriga, e que pode ser roto en calquera momento.

Ademáis, cabe recordar que o pasado martes, 5 de outubro de 2016, no Congreso de Deputados aprobouse, por 186 votos a favor e 102 en contra, unha iniciativa na que se pedía a derogación da LOMCE e do Real Decreto que regula as Reválidas. Por certo, respecto deste último punto, habería que contar con 40 votos máis de Ciudadanos, que baseaban a súa abstención no primeiro punto, a derogación da LOMCE, pero que explicitaron o seu acordo co tema da suspensión das Reválidas.

Non, nestre caso a culpa non é de “Esos locos bajitos” aos que cantaba Joan Manoel Serrat, pero ven ao pelo un dos seus versos, neste caso con Iñigo Méndez de Vigo como protagonista:

“Iñigo, deja ya de joder con la pelota”.

Doce retos para transformar a Educación. Anuario 2015 da Fundació Bofill (e II)

fbofill-retos
Pulsade para acceder ao documento.

Segunda entrega referida ao Anuario 2015 da Fundació Bofill. Neste caso, ollando para o futuro, os autores sinalan os doce retos clave que entenden necesario abordar para transformar a educación en Catalunya. Doce retos coas súas respectivas propostas que son totalmente homologables ás necesidades e carencias do sistema educativo en Galicia e España.

Un traballo dirixido e coordinado por Josep M. Vilalta acompañado de vinte expertos educativos. Doce retos que derivan en propostas que pretenden configurar unha axenda transformadora da educación en base aos seguintes eixos:

facer un salto cualitativo do sistema educativo catalán.

construir un sistema educativo de maior calidade, más integrador e equitativo.

dar resposta ás necesidades e demandas da sociedade catalana do s. XXI.

Tres eixos que derivan en doce retos:

 • A personalización da aprendizaxe escolar.
 • Hacia unha cultura da innovación.
 • As linguas na educación: o plurilingüismo e a internacionalización.
 • As políticas de profesorado.
 • Educación e alumnado de orixe immigrante.
 • Escola inclusiva.
 • Abandono escolar prematuro.
 • O impacto da crise e das políticas de austeridade no sistema educativo.
 • Reforma da educación secundaria obligatoria.
 • Financiamento da educación superior.
 • A dedicación dos estudiantes e a eficiencia do sistema universitario.
 • Formación doctoral.

Doce retos, coas súas respectivas propostas, para implementar en nove ámbitos de actuación e que se concretan en trinta e tres obxectivos para transformar o sistema educativo.

Pulsando na imaxe que acompaña esta entrega podedes acceder a unha magnífica presentación que resume, neste ámbito propositivo, o contido do Anuario 2015. O acceso ao documento completo sabedes que figura na entrega anterior.

Comparativa dos axustes en educación.- O gasto público a nivel de Laos, Perú ou Liberia. Anuario 2015 da Fundació Bofill (I)

anuariobofill2015-portada
Pulsade para acceder ao documento.

Recén saiu do forno o Anuario 2015 da Fundació Bofill. Unha publicación que trata de analisar o estado da cuestión do sistema educativo en Catalunya e identificar os retos que deben ser afrontados para conseguir incrementar o grado de calidade do mesmo.

Nesta primeira entrega adicada a este Anuario, imos centrarnos na evolución do gasto público en educación, a partir dunha gráfica e un cadro que cremos reflicten a situación de Catalunya e España, dúas realidades que saen bastante mal paradas en canto as comparamos cos países do noso entorno.

Catalunya inviste en educación o 2,8% do PIB (datos ao ano 2013), unha cifra que non pode compararse con ningún país do noso entorno. Temos que referirnos a Laos, Perú ou Liberia para atopar porcentaxes similares.

España, como temos indicado repetidamente en escoladeferrado, ten o compromiso de Rajoy ante a Unión Europea de rebaixar a inversión pública en educación ao 3,7% do PIB. Certo que é unha cifra superior á de Catalunya, pero que, por desgraza, dista moito da que se poidera considerar como razoable.

A media dos países da OCDE está no 5,6% do PIB, arredor desta cifra podemos ver países como Francia, Marrocos, EEUU, Austria ou Israel. O cadro seguinte permite obter unha fotografía axeitada da inversión dos distintos países da OCDE.

fundbofill-gastoeducacionpib

No seguinte cadro podemos ver o comportamento dos distintos paises durante a crise no período 2009-2012. Isto é, cal foi o grao de axuste económico aplicado polos distintos países ao seu sistema educativo.

fund_bofill-variaciongastoeducacion-2009-12

Lamentablemente, as posicións de España  e Catalunya non son precisamente para gabarse delas. Incluso atrévome a dicir que os datos serán peores cando se poidan analisar as cifras dos seguintes anos, no 2013, segundo o propio ministerio de Educación, a porcentaxe do PIB xa caira ao 4,31%.

Pulsando na imaxe da portada do Anuario Bofill que figura ao principio desta entrega podedes acudir ao documento completo.