Ranking de Shangai.- a nosa universidade a exame O 40% do noso alumnado estudia en universidades españolas situadas no 3% de maior calidade do mundo.

Ranking Shangai 2016
Pulsar para aceder ao “Ranking de Shangai 2016”

Sempre que se publica unha nova edición do chamado “Ránking de Shangai”, aparecen as voces atronadoras daqueles que disfrutan co que entenden como unha nova oportunidade para falar mal do noso Sistema Universitario e do Sistema Educativo en Xeral.

Que España non teña resultados sobresaíntes en dito ranking non é algo que poida alegrarnos, pero iso non implica que poidamos calificar alegremente de nefasta a posición que adoita ter o noso país na clasificación xeral.

Non vou a referirme aos criterios utilizados no ránking, que -según moitos expertos- están máis adaptados, e polo tanto priman máis,  a modelos universitarios foráneos que aos europeos. Esta cuestión daría para un tratado e, de feito, a Unión Europea ten posto en marcha un novo modelo máis adaptado aos sistemas universitarios europeos, un modelo europeo non exento de críticas, pero ao habería que darlle tempo para que poida implementar as melloras pertinentes.

Máis, dos propios datos do “Ranking de Shangai”, chégase a dúas conclusións que creo reflicten os esforzos da sociedade española na democracia:

Que España estea nunha situación igual ou mellor como sistema do que lle corresponde pola súa financiación é un éxito da sociedade española do que todos temos que estar razoablemente satisfeitos.

O 40% do noso alumnado estudia en universidades [españolas] situadas no 3% de maior calidade do mundo.

Así o indican os catedráticos Manuel J. López Juan Arana nun clarificador artigo acerca da posición das universidades españolas no “ranking de Shangai 2015” e que pode aplicarse, perfectamente, ao publicado este ano 2016.

Os autores apelan, para sustentar a súa conclusión, á correlación existente entre o número de universidades de cada país que entran no TOP 500 por cada 100.000 millóns de dólares de PIB e o tanto por cen de PIB adicado en cada país a I+D.

E ademáis, tendo en conta que o TOP 500, isto é, 500 universidades son o 3% das -aproximadamente- 17.000 existentes no mundo, resulta que o 40% alumnado do noso país, como ben afirman os autores,  estudia en universidades que están nese 3% que o ranking de Shangai afirma que son as de maior calidade do mundo.

O artigo titúlase “O ranking de Shanghai e a financiación das universidades” e podedes acceder a él pulsando aquí.

Non falarei agora, por evidentes, das políticas de recortes en Educación e en I+D+i do goberno de Rajoy.

 

Nova Escola Galega: Reflexións e Propostas Educativas. Excelente aportación de NEG cara as vindeiras eleccións galegas.

NEG-Propostas Autonomicas2016
Pulsar para acceder ao documento completo.

Con motivo das próximas eleccións galegas a celebrar o vindeiro 25 de setembro de 2016, Nova Escola Galega (NEG) ven de presentar un, na miña opinión, excelente documento baixo o título: “Reflexións e Propostas Educativas – Eleccións Galegas 2016”.

O título reflicte a súa pretensión, xa que eles mesmos sinalan que non se trata dun programa político –“tarefa que non nos corresponde en tanto que movemento de renovación pedagóxica”-, senón dun “conxunto de ideas e propostas” no eido educativo, que chegan no momento no que nos partidos políticos estánse a confeccionar os distintos programas electorais.

Procede unha lectura reflexiva do traballo elaborado por NEG e poderase estar máis ou menos dacordo co contido do documento, pero, o que sí é innegable, e que tocan os puntos clave que afectan ao sistema educativo de Galicia.

Galicia.- 93% de docentes danlle rotundo un suspenso á LOMCE e 9 de cada 10 están en contra das reválidas. "Estudo de opinión sobre a LOMCE" da Universidade Autónoma de Madrid.

LOMCE-EstudioMonarca
Pulsar para acceder ao documento.

As cifras non poden ser máis rotundas, en Galicia o 93,3% do profesorado galego dalle un sonoro suspenso á LOMCE.

Cifras que casan perfectamente coa opinión do sector docente no conxunto de España, e que ven a plasmar con cifras a negativa valoración dunha lei realizada de costas á comunidade educativa.

O “Estudio de opinión sobre a LOMCE” realizado pola Universidade Autónoma de Madrid consistiu nunha batería de 20 ítems que foi respostada por 6.054 docentes en activo de toda España, que, xunto coa análise global, ofrece tamén os resultados desglosados por Comunidades Autónomas. Ademáis tamén se poden ver os resultados en función doutros parámetros como, por exemplo, a idade, a antigüidade, docente ou directivo, ou o tipo de centro,

Un documento moi doado de ler, polo que estou seguro que iredes ao documento orixinal. Basta con que pulsedes sobre a imaxe do mesmo.

Deixo agora un pequeno resumo sobre os resultados en Galicia, non sen antes deixar un dato dos que máis dolor producen: á inclusión educativa, ese principio que asegura a educación para todos e todas en equidade, ofrece na LOMCE un panorama desolador, o 86,3% dos encuestados en España e o 91,3% de Galicia afirman que a LOMCE non contribúe á mellora da inclusión.

LOMCE-GALICIA-EstudoUAM

Duras críticas do Consello de Estado ao Decreto de Reválidas Editorial de EL PAÍS: Danos irreversibles e frustración serán as grandes aportacións das reválidas

BOE.es Documento CE D 2016 627
Pulsa na imaxe para acceder ao documento

O Consello do Estado ven de facer un duro ditame ao Real Decreto de Reválidas recentemente aprobado polo goberno en funcións que preside Rajoy. Un texto ao que podedes acceder pulsando na imaxe que encabeza esta entrega e cuxa lectura atrévome a recomendar.

A modo de exemplo, e para incitar á lectura do texto, transcribo a parte na que o goberno sinala as bondades das reválidas para as familias (en cor azul) e a resposta do Consello de Estado (cor bermella).

 • Señalizarán las metas y los objetivos comunes que se deben lograr al final de cada etapa.
 • Las informarán sobre el progreso de sus hijos en el sistema educativo.
 • Les garantizarán que las titulaciones del sistema educativo responden a unas exigencias mínimas comunes a todo el territorio, equiparables a las establecidas a nivel internacional.
 • Les garantizarán la participación en el proceso educativo de sus hijos o tutelados, al asegurarles acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones, que en este caso son las pruebas realizadas por sus hijos o tutelados.
 • Les orientarán e informarán sobre los itinerarios disponibles para sus hijos o tutelados.
 • Contribuirán a la rendición de cuentas de los centros y a la transparencia de resultados, indicando de forma clara cuáles son los niveles de exigencia requeridos e introduciendo elementos de certeza, objetividad y comparabilidad de resultados, siempre teniendo en cuenta que los resultados de los centros deben ponderarse en función de los factores socioeconómicos y culturales del entorno.

En cuanto al impacto sobre las familias, en la memoria se refieren una serie de efectos positivos que tendrá el sistema, aunque no aparecen respaldados en estudios que hayan sido incorporados al expediente, si bien se dice que se ha estudiado el impacto sobre la familia de este proyecto normativo y ha resultado positivo.

E postos a recomendar, votádelle tamén unha ollada á editorial do xornal EL PAÍS do día de hoxe, 5/08/2016, na que se indica que ás reválidas serán causantes de danos irreversibles a un alumnado de secundaria obrigatoria, que, de suspender, queda abocado á FP Básica como única saída, e a frustración daqueles que non obterán o título de Bacharelato  se non superan a reválida.

Unha editorial que entendo comete un erro ao dicir que o Consello de Estado “non concibe que se poida obter o título de Educación Secundaria con dúas asignaturas suspensas (sempre e cando no sexan Lingua e Matemáticas)”. Non e así, o que sinala o Consello de Estado é que resulta contradictorio o sinalado no Proxecto do Real Decreto de Reválidas co Real Decreto 1105/2014, “deberá aclararse” indican no ditame.

Para acceder á editorial de EL PAÍS pulsade aquí.

Axenda de Urxencia fronte a LOMCE Medidas propostas polo Foro de Sevilla para poñer en práctica XA!

Pulsa na imaxe para ir á páxina do Foro de Sevilla.

O Foro de Sevilla ven de publicar hai uns días unha serie de medidas urxentes para executar no vindeiro curso 2016/17 co obxectivo de evitar a expulsión de alumnos/as do sistema educativo e a perda de democracia nos centros escolares”.

O Foro de Sevilla formula unha verdadeira Axenda de Urxencia, medidas que non poden esperar e que, coincido plenamente con eles, hai que por en práctica XA!

Aquí deixo o listado das medidas, se queredes pasar pola páxina web do Foro de Sevilla -recomendable- pulsade na imaxe que ilustra esta entrega.

1. Frenar el aumento del fracaso escolar, la segregación temprana y la expulsión del alumnado de los centros.

 • Evitar la doble vía en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que impide para muchos alumnos/as la posibilidad de cursar bachillerato.
 • Recuperar la diversificación curricular (prolongación del programa de mejora del aprendizaje y rendimiento -PMAR-) en cuarto de la ESO con la posibilidad de titulación.
 • Posibilitar la titulación de quienes sigan o hayan seguido los programas de formación profesional básica y paralización de la misma.
 • Derecho a la educación de los/as jóvenes con diversidad funcional, aunque hayan cumplido veintiún años, para que no queden fuera del sistema educativo.
 • Eliminar las Evaluaciones finales de etapa de la LOMCE y los rankings.
 • Supresión de las subidas de tasas universitarias, realizadas a partir de 2012 y modificación de la política de becas con el aumento de las mismas.
 • Paralización del 3+2 en las universidades.

2. Restituir la democracia en los centros escolares.

 • Eliminar el modelo de nombramiento de directores y directoras LOMCE.
 • Restituir las competencias de los consejos escolares.

3. Apuesta por la equidad.

 • No más recortes en la escuela pública y reversión de los que se han hecho.
 • No a la supresión de líneas en los centros educativos públicos para favorecer la educación privada-concertada.
 • No más recortes en universidades públicas y reversión de los que se han hecho.
 • Detener la privatización.
 • Paralización de la aplicación del Real Decreto de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios.
 • En tanto que el sistema de conciertos siga existiendo, retirada inmediata de los mismos a los centros que incumplan las exigencias establecidas.
 • Apoyo a universalización de la educación infantil pública y a la educación compensatoria.
 • Restituir los servicios complementarios de comedores, transporte, etc.
 • Religión fuera del currículo y del horario escolar y como medida urgente que sea considerada no evaluable y sin valor académico.
 • Frenar los recortes en profesorado y restituir sus condiciones laborales: restituir las ratios, horarios y condiciones de trabajo para todo el profesorado.
 • Estabilidad laboral e igualdad de derechos laborales del profesorado interino, de educación de adultos y de educación a distancia y del personal no docente (fisioterapeutas, auxiliares técnicos-educativos, intérpretes de lengua de signos, etc.): reconocimiento de su experiencia como criterio preferente, garantizar su estabilidad laboral incluido el pago de sus vacaciones, teniendo en todo momento las mismas condiciones que sus compañeros/as.
 • Paralizar el Real Decreto por el que se regula la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

Portazo ao Pacto Educativo: “A Deus rogando e co mazo dando” Aprobado o Decreto das Reválidas-LOMCE por un goberno en funcións e con total ausencia de diálogo.

RAJOY-WERT-MENDEZ-rezando
Fotos: eldiario.es (Rajoy, Wert) / EL PAÍS (Méndez de Vigo).

De cara á comunidade educativa e ao resto de forzas políticas, Rajoy e o Partido Popular pretenden dar a imaxe de impulsores dun Pacto Educativo. Namentras, o Boletín Oficial do Estado ocúpase de que a LOMCE se impoña “a sangre y fuego”, en palabras de mi compañera Angelina Costa.

O pasado sábado, 30-07-2016, publicábase o Real Decreto 310/2016 polo que se regulan as REVÁLIDAS -négome a chamarlles avaliacións- da Ensinanza Secundaria Obrigatoria (ESO) e de Bacharelato. Se pulsades na imaxe do BOE teredes acceso ao texto completo.

BOE-REVALIDAS ESO-BAC
Pulsade para acceder ao texto completo.

Un sonoro portazo de Rajoy a todos os sectores da comunidade educativa e, nomeadamente, a aqueles que albiscaban unha mínima esperanza de poder iniciar o camiño dun Pacto Educativo neste país.

Villar Palasí, ministro franquista na década dos 70, falaba do “fracaso dunhas probas e duns sistemas que sitúan de cada 100 matriculados na ensinanza primaria a 27 na ensinanza media e únicamente a 3 na universidade”. E trocáronse as reválidas pola avaliación continua.

Agora, as reválidas, aquela arma letal desmantelada por Villar Palasí, mediante a “Ley General de Educación” de 1970, aparecen de novo co obxectivo de ser a punta de lanza das políticas regresivas do Partido Popular en materia educativa.

Xa o temos dito moitas veces, camiñar cara a EXCELENCIA a través da EXCLUSIÓN. Ese é o verdadeiro “credo” do goberno Rajoy.

E seguirán rezando!

Nota: temos falado moito en escoladeferrado sobre o tema das reválidas. Temos aportado múltiples argumentos acerca da súa inxustiza, da súa estafa, da súa inutilidade como elemento de mellora do sistema educativo, do “teaching to test”,… En fin, déixovos co comunicado da “Plataforma Estatal pola Escola Pública” sobre esta cuestión

PlataformaEstatal-DecretoREVALIDAS
Pulsa para acceder ao documento.