Defensa do Público: a nai das batallas a emprender pola socialdemocracia

ApuestaPorLoPublico
Pulsa na imaxe para acceder á referencia e índice do libro.

“Cadernos de Traballo. A aposta polo público”, é o título deste libro, recentemente publicado pola Fundación Pablo Iglesias, e que hoxe traigo a colación nesta entrega de escoladeferrado.

Ante todo debo expresar  o meu agradecemento á Fundación por terme ofrecido participar como membro do grupo de traballo que elaborou este documento. O proceso de enriquecemento persoal, froito das moitas horas de reflexión e debate na elaboración do libro, será unha débeda impagable coas compañeiras e compañeiros de grupo.

Estamos ante un documento que non pretende ser un texto pechado. Todo o contrario, pretendemos que sexa o que se indica no título, un caderno de traballo, unha contribución máis que poida servir nos procesos de reflexión-acción, de análise e de propostas, respecto dese concepto tan complexo como é “o público”.

Non estamos diante dun texto neutral. Apostamos decididamente polo público, defendemos o público sen ambaxes nin reviravoltas, convencidos de que, como ben sinala Rafa Simancas na presentación:

A Defensa do Público é posiblemente a nai de todas as batallas a emprender pola socialdemocracia. Require de habilidade, de imaxinación, de forza e, diante de todo, de determinación e valentía.

Nota: Pulsando na imaxe do libro, teredes acceso á referencia do libro e ao índice do mesmo. 

Feijóo e as Probas Diagnósticas en educación: TODO PERFECTO?

FEIJOO-RODRIGUEZO xornal La Voz de Galicia publicaba onte un artigo titulado “O Goberno aproba unha reválida de sexto sen efectos académicos”, acerca das distintas probas/reválidas previstas pola nova lei educativa, a LOMCE, aprobada en solitario polo Partido Popular en contra de todos os sectores da comunidade educativa.

Nese artigo, querendo ou sen querer, está a proba da concepción que das Avaliacións Diagnósticas en educación ten o o goberno do Partido Popular que preside Núñez Feijóo.

O párrafo, referido á avaliación diagnóstica realizada no pasado curso en tercer curso de Educación Primaria, non ten desperdicio:

Terceiro Curso: O curso pasado realizouse por primeira vez (en Galicia, a 22.000 alumnos). Non consta que a consellería acometese cambios a partir dos informes obtidos.

Xa que logo, se dos informes obtidos non se acomete ningunha actuación por parte da Consellería de Educación, qué sentido ten a realización das probas? Ou é que os resultados foron perfectos en todos os centros educativos de Galicia?

Non hai conclusións que recomenden algún tipo de actuación?, que sinalen a necesidade de incrementar os cadros de persoal, fixo ou de apoio, en determinados centros?, de incrementar recursos?, de impulsar programas de formación do profesorado en determinadas áreas?, de reducir as ratios en aulas singulares por su especificidade?, de incrementar profesorado de apoio para o alumnado con necesidades educativas específicas?,…

Polo visto as conclusións dos informes obtidos foron: NON TOCAR NADA!

Ou sexa, para o presidente da Xunta, Núñez Feijóo, e para o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, na ensinanza pública galega está TODO PERFECTO!

Das probas/reválidas da LOMCE xa temos falado e de certo que seguiremos falando.

 

PERIGO! Rajoy pretende “blindar” a financiación da educación Blindar a educación contra quen? Contra sí mesmo?

Rajoy-Blindar Educacion“Rajoy quere blindar educación e sanidade na próxima financiación autonómica”, un titular do xornal Cinco Días que ben podería utilizarse como portada do día 28 de decembro, como inocentada.

En escoladeferrado xa o temos denunciado máis dunha vez, pero seguramente cómpre reiteralo. Porque foi Mariano Rajoy quen remitiu en abril do presente ano á Unión Europea o “Programa de Estabilidade 2015-18”, un documento onde Rajoy compromete con Europa a reducción do gasto en educación ata chegar ao 3,7% do PIB no ano 2018.

Se consideramos que España chegou, en tempos de Zapatero, a invertir en educación o 5% do PIB, estamos a falar dun recorte global de perto de máis de 13.000 millóns de euros no noso sistema educativo. É iso o que pretende blindar Rajoy?

Nota: Podedes acudir ao post de escoladeferrado onde se atopa o documento remitido a Europa por Rajoy. Para elo pulsade aquí.

Méndez de Vigo ten razón, non sabe de educación “pública” Confunde, interesadamente?, universal con gratuita

mendezdevigo-manocabeza
Foto: “La Vanguardia”

Resultan moi preocupantes as manifestacións do actual ministro de educación relativas ao concepto de “universalización” do noso sistema educativo. En efecto, Méndez de Vigo afirmou recentemente que a educación “si se universaliza, es gratuita”. E mesmo inquiría ao líder socialista, Pedro Sánchez, acerca de “cómo quiere pagarlo”.

Non resultan menores as consecuencias desta afirmación. De ser certa a interpretación de Méndez de Vigo, a universalización do Bacharelato ou do tramo 0-3 anos -a modo de exemplo- obrigaría a sufragar con fondos públicos esas unidades nos centros concertados.

O certo é que Méndez de Vigo confunde dousconceptos ben distintos“educación universal”“educación obrigatoria”.

Que un tramo ou unha etapa educativa sexa universal non quere dicir que sexa obrigatoria, xa que logo, tampouco implica que teña que ser gratuita e financiada dende a administración.

Os socialistas defendemos a universalización –que non a obrigatoriedade– progresiva da educación dende os CERO ata os DEZAOITO ANOS, pero o que isto implica non é outra cousa que o DEBER das administracións públicas de CREAR PRAZAS PÚBLICAS SUFICIENTES para todo aquél que libremente decida integrarse no sistema educativo nesas idades (obvio resulta dicir que o tramo 6-16 seguirá a ser obrigatorio)

Qué pretende o ministro? Acaso estender esta confusión de forma interesada para deturpar a proposta socialista e arrimala ao que, dende o Partido Popular levan moitos anos pretendendo? Porque sí, o Partido Popular estaría moi interesado en desviar cartos públicos para incrementar os concertos, alomenos as unidades de Bacharelato.

O sustituto de Wert admite que …aínda non sabe o necesario de Educación: “Estudio polas noites“.

PGE-2011-2016-Comparativa del gasto en Educación.- (X) Outras Ensinanzas e Actividades Educativas

La estructura presupuestaria del Ministerio de Educación y Cultura en el Área de Educación, como hemos visto en entregas anteriores, sufrió cambios respecto a la existente en el año 2011. El “Programa 322L: Otras enseñanzas y actividades educativas”, es un claro exponente de lo que estamos diciendo. Este nuevo programa sustituyó, a partir del año 2013, a estos cuatro programas:

  • Programa 324N: Apoyo a otras actividades escolares
  • Programa 466A: Investigación y evaluación educativa
  • Programa 322J: Nuevas tecnologías aplicadas a la educación
  • Programa 322H: Educación permanente y a distancia no universitaria
  • Programa 322D: Educación especial

La gráfica deja al descubierto que este programa no quedó libre de recortes.

GRAF-PGE2011-16-OTRAS ENSEÑANZAS Y ACTIVIDADESSin duda la parte que quedó más tocada ha sido la correspondiente a las inversiones en Nuevas Tecnologías. Concretamente, la evolución de la partida denominada “Para inversiones en Tecnologías de la Información y la Comunicación en los centros educativos”, que se transfería a las Comunidades Autónomas, fue la siguiente:

GRAF-PGE2011-16-EDUC-INVERSIONES EN TICs

 [Nota: Esta serie de entregas, y porque así me lo han solicitado compañeros de otras comunidades, que quieren usar directamente este material, irán en idioma español. Lo siento, pero el tiempo no me da para hacerlo en los dos idiomas.]

PGE-2011-2016-Comparativa del gasto en Educación.- (IX) Serv. Complemt. – LIBROS de TEXTO

Pasamos ahora al “Programa: 324M Servicios complementarios de la enseñanza”. Un programa menor y muy modesto, en términos presupuestarios, pues más bien tenía que ver con el ámbito de gestión directa del ministerio de Educación.

Sin embargo, el gobierno del Partido Popular modificó la estructura presupuestaria y trasladó a este programa la partida correspondiente a las ayudas para libros de texto, lo cual modifica notablemente el resultado final. Anteriormente, y creo que con mejor criterio, esta partida figuraba en el “Programa 323M: Becas y Ayudas a estudiantes”.

Veamos la gráfica correspondiente a los totales del Programa ya homogeneizado en los distintos años que se comparan.

GRAF-PGE2011-16-EDUC-SERV_COMPL-LIBROS

Si, a continuación, desglosamos las cantidades correspondientes al “Programa de cobertura de Libros de Texto”, obtendremos la siguiente gráfica.

GRAF-PGE2011-16-EDUC-SERV_COMPL-soloLIBROS

Es fácil llegar a dos conclusiones. La primera, que en este Programa 324M, el importe destinado al Programa de cobertura de Libros de Texto es la partida más relevante en términos porcentuales y absolutos.

La segunda y más triste, la dramática reducción por parte de Rajoy y de su ex-ministro Wert de las ayudas para libros de texto en los momentos en los que al alumnado y a sus familias más les azotaba la crisis.

Por cierto, el actual ministro, Méndez de Vigo, no puede venir ahora a presumir de una partida para el año 2016 que representa la cuarta parte de la que había en el año 2011. Una subida en clave electoralista y que, como bien saben las familias, no logra paliar la nefasta implantación a la desesperada de la LOMCE que obliga a cambiar todos los libros de texto.

[Nota: Esta serie de entregas, y porque así me lo han solicitado compañeros de otras comunidades, que quieren usar directamente este material, irán en idioma español. Lo siento, pero el tiempo no me da para hacerlo en los dos idiomas.]