O Acoso Escolar e a hipocrisía do ministro de Educación. O goberno Rajoy leva catro anos sen convocar o Observatorio Estatal da Convivencia Escolar.

Foto Julián Rojas - El País
Foto Julián Rojas – El País

ministerio de Educación ven de anunciar a posta en marcha dun plan de actuación contra o Acoso Escolar. En principio, nada que obxectar á posta en marcha dunha serie de medidas que pretenden acabar cunha casuística que, non só causa grandes sufrimentos ao alumnado que a padece, senón que mesmo chega a acabar coas vidas de mozos e mozas incapaces de facerlle fronte.

O problema é cando escoitamos a un ministro de Rajoy, a un ministro do Partido Popular, ao señor Méndez de Vigo, falar do Observatorio Estatal da Convivencia Escolar e da súa activación.

A sorpresa, o bochorno, a indignación,… aparecen cando Méndez de Vigo di que “se activará” o Observatorio Estatal da Convivencia Escolar cando él sabe perfectamente que o goberno Rajoy leva máis de CATRO ANOS sen efectuar ninguna convocatoria deste órgano, concretamente a última foi en decembro de 2011 nada máis acceder ao goberno.

Semella que nesa primeira e única convocatoria o ministro Wert decidiu que o Observatorio Estatal da Convivencia era un órgano inútil ou ben que era un órgano incómodo para os seus intereses e recortes.

Méndez de Vigo, nos máis de seis meses que leva de ministro de Educación, nin siquera fixo unha primeira convocatoria siquera para coñecer aos seus membros, por iso só pode entenderse como hipocrisía a súa referencia a que agora toca activalo.

Por certo, o goberno Rajoy acórdase agora da necesidade de formar aos docentes, pero a realidade é que nos orzamentos baixaron a partida de Formación do Profesorado en máis dun 80%.

Legado Rajoy-Wert.- un sistema universitario só para quen poida pagalo Dos países da OCDE, España ocupa o terceiro posto nos que menos invisten en axudas económicas para universitarios.

2016-CRUE-Comparativa SUE
Pulsar para acceder ao informe completo.

A Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ven de presentar a monografía “Comparación Internacional do Sistema Universitario Español”, elaborada por D. Francisco Michavila, Director da Cátedra UNESCO de Xestión e Política Universitaria, e editada por Crue Universidades Españolas.

Segundo este informe que abarca unha comparativa do estado español cos 12 países máis importantes do noso entorno, resulta que España ocupa o terceiro posto entre os países da OCDE que MENOS inviste en becas e axudas ao alumnado universitario, como ven se pode ver neste parágrafo extraído do propio informe:

En el apartado de las ayudas al estudio destaca la baja proporción del PIB que en España se dedica a este concepto. Tan solo el 0,11% del PIB. Muy por debajo de la media de la OCDE (0,31%) y de otros países con precios públicos más bajos, como Alemania (0,31%) o Suecia (0,49%).

Remarcar que, como ben se indica neste estudo, o diferencial da porcentaxe adicada a becas e axudas ao estudo non se corresponde coa estructura diferente dos sistemas educativos. Dito doutra forma, non serve como excusa unha especial singularidad do noso sistema universitario en canto aos prezos de ntasas e matrículas. Así, ponse de exemplo o que acontece en Dinamarca, país que contando cun gran sistema universitario con matrícula gratuita,  adica un 0,69% do PIB a axudas para os universitarios.

Pois ben este é un dos tristges legados do binomio Rajoy-Wert, seguido de forma continuista polo actual ministro de Educación, Méndez de Vigo.

Por suposto que o traballo do profesor Michavilla é moito máis densa e cunha gran profusión de datos sobre o sistema universitario, polo que recomendo encarecidamente a súa lectura. Sirva esta pequena entrega sobre o apartado de Becas e Axudas ao estudo como acicate para a lectura completa da monografía.

Para acceder ao texto completo basta con pulsar sobre a imaxe da portada.

Palabra de MONTORO.- 62.136 profesionais menos en Educación e Sanidade (PÚBLICAS)

Nova entrada en www.guillermomeijon.es, pulsa no recadro para ler o artigo completo.

Palabra de MONTORO.- 62.136 profesionais menos en Educación e Sanidade (PÚBLICAS)

 

Dúas xustas peticións da CEAPA.- xustiza nas Becas e investigación da Memoria Económica da LOMCE

Peticiones-CEAPAComo comentamos na entrega anterior, “Reivindicaciones” é a nova páxina de CEAPA como plataforma para realizar peticións sobre a educación. Pois ben, CEAPA xa ten en marcha dúas iniciativas que considero importante apoiar, non só porque conveña apoiar este proxecto, senón polo propio contido das mesmas que merecen toda a miña consideración polo acaído das mesmas.

A primeira delas ten que ver coa EQUIDADE. España tiña neste parámetro os maiores recoñecementos dos informes internacionais sobre educación, agora, dende que goberna Rajoy, España ten pasado a ser o segundo país máis desigual de Europa e mesmo a Unión Europea afea que en España a educación sexa cada vez máis desigual.

Solicitar a amnistía económica-educativa para aquelas familias ás que se lle esixe a devolución das becas é algo de total xustiza. O texto da petición, que vos convido a ler, non deixa lugar a dúbidas.

No segundo caso, a CEAPA sitúa enriba da mesa algo que xa barruntaban os Conselleiros de Educacion das distintas CCAA, mesmo os do Partido Popular. O ministerio de Educación comprometeu unha memoria económica en base a partidas procedentes de Fondos Europeos que son, alomenos, de dubidosa aplicación na área de educación. Da exigua memoria económica aprobada polo goberno Rajoy, 964 millóns de euros, para o desenvolvemento da LOMCEmáis de 600 millóns procedería da Unión Europea.

De ahí a importancia de por negro sobre branco cal é o verdadeiro estado da cuestión. Solicitar unha investigación que determine a pertinencia do discurso ministerial. No texto desta petición tedes moitos máis datos sobre o tema.

Por certo, non deixar de -se estades dacordo- de deixar a vosa sinatura como apoio a ambas peticións da CEAPA.

Parabéns á CEAPA pola creación da Plataforma “Reivindicaciones”

reivindicaciones“Reivindicaciones”, ese é o título da páxina web que acaba de abrir a Confederación Española de Asociacións de Pais e Nais do Alumnado (CEAPA) e dende a cal buscan a complicidade da sociedade na defensa dunha educación pública de calidade.

Unha plataforma na rede onde a CEAPA colga as súas peticións sobre a educación e busca o apoio social ás mesmas mediante a recollida de sinaturas, seguindo o exitoso modelo da plataforma change.org.

Dende escoladeferrado dámoslle a benvida a “Reivindicaciones” e parabéns a CEAPA polo seu traballo constante a prol da educación pública. Comprometemos dende aquí o noso apoio e trataremos de ser postes repetidores das súas reivindicacións.

Para acceder a “Reivindicaciones” basta con que pulsedes na imaxe do seu logotipo que encabeza esta entrega.

Defensa do Público: a nai das batallas a emprender pola socialdemocracia

ApuestaPorLoPublico
Pulsa na imaxe para acceder á referencia e índice do libro.

“Cadernos de Traballo. A aposta polo público”, é o título deste libro, recentemente publicado pola Fundación Pablo Iglesias, e que hoxe traigo a colación nesta entrega de escoladeferrado.

Ante todo debo expresar  o meu agradecemento á Fundación por terme ofrecido participar como membro do grupo de traballo que elaborou este documento. O proceso de enriquecemento persoal, froito das moitas horas de reflexión e debate na elaboración do libro, será unha débeda impagable coas compañeiras e compañeiros de grupo.

Estamos ante un documento que non pretende ser un texto pechado. Todo o contrario, pretendemos que sexa o que se indica no título, un caderno de traballo, unha contribución máis que poida servir nos procesos de reflexión-acción, de análise e de propostas, respecto dese concepto tan complexo como é “o público”.

Non estamos diante dun texto neutral. Apostamos decididamente polo público, defendemos o público sen ambaxes nin reviravoltas, convencidos de que, como ben sinala Rafa Simancas na presentación:

A Defensa do Público é posiblemente a nai de todas as batallas a emprender pola socialdemocracia. Require de habilidade, de imaxinación, de forza e, diante de todo, de determinación e valentía.

Nota: Pulsando na imaxe do libro, teredes acceso á referencia do libro e ao índice do mesmo.