Falando de PISA: en Educación sí que hai mal que cen anos dure.- Correlación entre as taxas -históricas- de analfabetismo e os resultados educativos.

Fago esta entrega como unha modesta aportación ao artigo “El PISA de hace siglo y medio” reseñado na entrega anterior de escoladeferrado. Xa que logo, compre convidarvos a ler primeiro ese texto da autoría de José Saurnino, coa seguridade de que quedaredes satisfeitos coa súa lectura.

Concretamente, pretendo referirme á parte do artigo que indica a correlación existente entre os resultados PISA e as taxas de alfabetización en España. Un percorrido ao longo da súa historia en comparación co resto de países de Europa e mesmo entre Comunidades Autónomas.

Vexamos esta primeira gráfica:

analfabetismo-europa-1850

Creo que sobran as palabras. España achégase á cifra do 45% de homes alfabetizados 225 anos despois de Francia e Inglaterra. En Suecia, a primeira campaña de alfabetización data do s.XVIII, a primeira que se fai en España digna de tal nome non se produce ata o ano 1963, arredor tamén de 200 anos máis tarde. E podemos ver a gráfica do analfabetismo en Europa no ano 1850 para contrastar que en España superabamos a cifra do 50% xunto cos países do sur de Europa.

Pero podemos seguir:

analfabetismo-finlandia-espana

Finlandia, con quen tan alegremente queremos compararnos, resulta que no ano 1900 tan só contaba cunha taxa do 5% de analfabetismo. En España, no ano 1978, ano da aprobación da Constitución, tiñamos un 25% de analfabetos funcionais e un 80% de abandono escolar. Non cabe dúbida que nas dúas gráficas está presente a influencia da relixión, recordemos que a Reforma de Lutero implicaba a lectura da Biblia por parte dos fieles, do cal se derivaba a necesidade de ensinar a ler a todos eles.

Vexamos agora o panorama entre Comunidades Autónomas:

analfabetismo-ccaa

Podemos observar como, grosso modo, que son as CCAA do norte as que presentan as taxas máis baixas de analfabetismo e con pequenas variacións ao longo do período de case 100 anos que amosan as gráficas. Pola contra son as CCAA da metade sur e do arco mediterráneo as que reflicten as taxas máis altas. En palabras de José Saturnino: “El rendimiento en lectura mantiene una inercia de un siglo y medio, o dicho de otra forma, las tasas de alfabetización son el PISA de hace siglo y medio”.

Certo é, como `ben sinala José Saturnino, que a correlación das taxas de analfabetismo cos resultados PISA das CCAA non indica unha correlación do 100%, pero sí un grao suficiente como para pensar, como reza o título desta entrega, que en Educación sí hai mal que cen -ou máis- anos dura.

Deixo aquí a táboa elaborada por EL PAÍS sobre os resultados PISA-2015 por CCAA por se alguén non os ten frescos.

pisa2015-resultados-por-ccaa

“Se pasásemos as puntuacións PISA a estatura (mediante normalización), é como se a media estivese en 170, e cando pasamos de medir 169 a 171 nos alegrásemos de ter pasado de ser ananos a xigantes…”.

Cinco artigos para afondar no verdadeiro alcance do Informe PISA.- A inutilidade dun informe que, en todo caso, amosa as inercias e a desigualdade do noso sistema educativo.

Deixo hoxe en escoladeferrado as referencias e os enlaces de cinco artigos que considero poden contribuir a entender mellor o verdadeiro alcance do Informe PISA. Espero ter acertado e que poidan contribuir a relativizar as conclusións que se pretenden inferir deste informe.

Non ten mérito que coloque á cabeza desta relación a Julio Carabañas e a José Saturnino. Profésolles unha gran admiración e trato de seguir os seus escritos, o cal non quere dicir que coincidamos en todo. Pero, especialmente ao respecto do Informe PISA, creo que o seu rigor e brillantez están fora de toda dúbida. Comparto as súas conclusións e creo que dan de cheo no branco. En definitiva, que PISA non mide o que di medir -razón pola que non serve para o que di servir- e que a inercia educativa exerce a súa influencia non en anos, senón en séculos.

CEAPA insiste nunha cuestión determinante, PISA indica que  o alumnado de clases desfavorecidas ten cinco veces máis probabilidades de repetir e fracasar nos seus estudos. Xa que logo, que o noso sistema educativo perpetúa as desigualdades. Eso sí, o ministro Wert encargouse de eliminar os Programas de Apoio e Reforzo pese ás advertencias da Unión Europea.

Mariluz M. Seijo, compañeira no Grupo Parlamentario Socialista, fai unha análise máis clásica dos resultados para reclamar máis igualdade e o incremento de recursos económicos e humanos para que as diferencias de orixe social non supoñan unha brecha educativa insalvable.

juliocarabanas-2

Julio Carabañas
“PISA es inútil para las escuelas y el gobierno”
eldiariodelaeducación.com

Por certo, de Julio Carabañas podedes ver aquí a reseña do seu imprescindible libro “La inutilidad de PISA”.

jose-saturnino

José Saturnino Martínez García
“El PISA de hace siglo y medio”
Agenda Pública

 ceapa-marco-blanco

CEAPA
“PISA:la gestión del modelo educativo que tenemos perpetúa las desigualdades de origen”

mluz

Mª Luz Martínez Seijo
“Una mirada al informe PISA 2015”
EL PAÍS

gmeijon

Guillermo Meijón Couselo
“En Educación sí que hai mal que cen anos dure: o PISA de hai século e medio”
escoladeferrado

Modestamente, colócome no último lugar cun artigo no que pretendo recalcar as conclusións do artigo de José Saturnino en canto á lenta inercia dos sistemas educativos. Os mapas da alfabetización en España, os Plans de Alfabetización que non houbo, mesmo o papel tradicional da igrexa, en definitiva, a nosa historia, trazan un debuxo que indica claramente esas inercias e explican o que moitos non queren entender.

Pacto de Estado Social y Político pola Educación Aprobada na Comisión de Educación do Congreso a creación da Subcomisión.

subcomisionpactoeducativoHoxe, na Comisión de Educación do Congreso, quedou aprobada a creación da SUBCOMISIÓN para a elaboración dun Pacto de Estado Social e Político pola Educación.

O resultado final da votación foi de 26 votos a favor (14 PP, 9 PSOE, 3 Cs) e 11 abstencións (7 Podemos, 2 Grupo Mixto -Bildu e CDC-, 1 Esquerra e 1 PNV). O texto finalmente acordado correspóndese ao pactado entre PSOE, PP e Ciudadanos e rexistrado no Congreso o pasado venres, 25 de novembro de 2016, ás 17:15 h.

A decisión inicial de incorporar un texto único e non que cada grupo redactara o seu propio texto provocou un arduo, e nada fácil, traballo entre grupos. De Podemos sabiamos que tiñan intención de asinar tamén un escrito común, pero pese a estar esperando por eles o venres ata última hora, non houbo ocasión -pese a continuos contactos telefónicos- de coincidir no congreso.

Hoxe Podemos viña coa pretensión de modificar o texto final, pero xa era tarde. Implicaría comezar de novo un traballo entre grupos e retrasar a Subcomisión. A modificación pretendida, eliminar a referencia á Estratexia Europea 2020, como ben sinalou na súa intervención o portavoz socialista Manuel Cruz, podía ser compartida en base ao criterio mercantilista que tamén incorpora, pero o campo de xogo a partir de hoxe é a Subcomisión, lugar onde estas sensibilidades tomarán corpo sen lugar a dúbidas. Por non falar das dúbidas regumelantarias en base -así o entendéramos os grupose de ahí o traballo para acadar un texto común- á imposibilidade de presentar enmendas ao texto de petición de subcomisións.

Os partidos nacionalistas xustificaron, en xeral, a súa abstención como prevención a cuestións de índole competencial e de respecto á diversidade territorial, pero asímesmo sinalaron que eran proclives ao traballo na subcomisión e remarcaron a súa intención de traballar na mesma.

O máis importante, e co que considero que debemos quedarnos, é a manifestación unánime da conveniencia de crear esta Subcomisión e de iniciar e explorar o camiño cara un pacto educativo.

Deixo aquí o texto do comunicado do noso portavoz de Educación, Manuel Cruz. E creo innecesario recordar que na entrega anterior de escoladeferrado tedes o documento do texto consensuado ao que tamén podedes acceder pulsando aquí.

El Congreso aprueba la creación de una subcomisión para sustituir la LOMCE

  • El portavoz socialista de Educación, Manuel Cruz, ha subrayado “la necesidad de alcanzar definitivamente un amplio acuerdo social, político e institucional en torno a la educación, que asegure un modelo educativo público estable y de calidad”

Madrid, 1 de diciembre de 2016.- La Comisión de Educación ha aprobado hoy la propuesta, impulsada por PSOE, PP y C’s, de creación de una subcomisión para lograr un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación, que servirá de base para elaborar una nueva Ley educativa que sustituya a la Lomce. El texto aprobado contempla asimismo la suspensión del calendario de implantación de todos los aspectos de la propia Lomce que aún no hayan entrado en vigor.

El portavoz socialista de Educación, Manuel Cruz, ha subrayado “la necesidad de alcanzar definitivamente un amplio acuerdo social, político e institucional en torno a la educación, que asegure un modelo educativo público estable y de calidad, que garantice que como derecho se desarrolla a lo largo de toda la vida, que haga posible un sistema educativo universitario y no universitario fundamentado en la igualdad y en la equidad, asentado en la inclusividad, orientado a la excelencia en los resultados y basado en la cooperación institucional  y a la disposición a la mejora continua en todas las instituciones educativas”.

Este acuerdo –ha dicho el portavoz socialista- “debe estar sustentado en un enorme grado de legitimidad y tener tres grandes pilares que se deben articular desde el Congreso de los Diputados: un acuerdo con las fuerzas políticas y parlamentarias, con la comunidad educativa, y un acuerdo institucional que permita la participación de los gobiernos autonómicos que tienen las competencias educativas y por ello son una pieza esencial en el pacto”.

Cruz ha apelado a “hacer un esfuerzo para construir las reformas del sistema educativo desde el diálogo, recuperando el sentido constitucional del derecho a la educación, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso, y recuperando un sistema de becas que permita el acceso y la continuidad de los estudios con independencia de la situación económica. Asegurando el derecho a una equitativa distribución de oportunidades de aprendizaje y el éxito escolar de todos y todas”.

En su intervención, el portavoz socialista ha denunciado que “en los últimos años de mayoría absoluta del PP, la educación pública en España ha estado sometida a un proceso de fuerte desprestigio en el que se pretendió deslegitimar todo lo preexistente para instalar un nuevo modelo educativo ideologizado y regresivo,  en un contexto de recortes y normativas que han incidido de forma muy negativa en la igualdad de oportunidades y en las posibilidades de desarrollo de nuestro país”.

Para Cruz, “la educación es un derecho fundamental y la escuela pública debe ser la garantía insustituible para el efectivo ejercicio de ese derecho”. Por ello, “se debe garantizar una oferta de plazas públicas suficientes en todos los niveles educativos y fortalecer la cooperación institucional entre todas las administraciones, garantizando una financiación pública y unos servicios comunes adecuados para todo el sistema educativo”.

“Se trata de reconocer y consolidar lo alcanzado, de mejorar allí donde tengamos problemas, de salvaguardar las mejores señas de identidad de muestro sistema educativo y, sobre todo, de restañar en el menor tiempo posible el enorme daño perpetrado en los últimos años, contribuyendo a superar los retos de la sociedad del conocimiento”, ha señalado

Para dar ese nuevo impulso a la educación, “es necesario anular las disposiciones de carácter regresivo adoptadas hasta ahora y restaurar las grietas producidas en elementos sensibles del sistema educativo”, ha insistido el portavoz socialista. Consecuentemente, “es imprescindible hacerlo a través de un gran acuerdo social y político por la educación que aporte a nuestro sistema educativo estabilidad legislativa y normativa de objetivos y recursos”, finalizó.

Comparecencia del ministro de Educación: Lo realmente importante es todo aquello sobre lo que ha guardado silencio. Manuel Cruz: "Es necesario restablecer la situación anterior al gobierno del PP".

20161130-comparecenciaministro

O pasado mércores, 30 de novembro de 2016, produciuse a comparecencia do ministro de Educación na Comisión de Educación no Congreso. Manuel Cruz, Ignacio Urquizu e Javier Antón, portavoces de Educación, Universidade e Deportes do Grupo Parlamentario Socialista, foron os encargados de darlle a réplica, por parte do PSOE, á intervención do ministro. Pulsando na imaxe dos tres portavoces socialistas teredes acceso ao vídeo completo da sesión.

20161130-compministro-2
Pulsar na imaxe para acceder ao vídeo da sesión.

Manuel Cruz comenzó su intervención citando a Wittgenstein: “Mi trabajo consta de dos partes: la expuesta en él, más todo lo que no he escrito. Y esa segunda parte, la no escrita es realmente la importante”. Así también, continuó diciendo el portavoz socialista, “su intervención, señor ministro, podríamos decir que consta de dos partes, lo que efectivamente ha dicho, más todo aquello sobre lo que ha guardado silencio, y, esa segunda parte, es la realmente importante”

Deixo tamén, para aqueles que prefirades a lectura, o acceso ao Diario da Sesión, pulsando na imaxe do mesmo [AÍNDA NON ESTÁ PUBLICADO-ESPERO QUE HOXE OU MAÑÁ POIDA INCORPORAR O ENLACE], e, baixo estas liñas, o comunicado do Grupo Parlamentario Socialista remitido á prensa.

Manuel Cruz afirma que es necesario “restablecer la situación anterior al Gobierno del PP”.

El portavoz de Educación del Grupo Socialista destaca que la política de recortes “ha reducido de forma alarmante los medios humanos y materiales del sistema de educación pública, poniendo en grave peligro el nivel de calidad alcanzado en los últimos 30 años”.

Madrid, 30 de noviembre de 2016.- El portavoz de Educación del Grupo Socialista, Manuel Cruz, ha expresado hoy la necesidad de “restablecer la situación que existía antes de la llegada al poder del Partido Popular”, dotando de nuevo al sistema de educación público de los medios necesarios para alcanzar el nivel de calidad óptimo, la “única manera de garantizar efectivamente el principio de igualdad de oportunidades”.

En si intervención durante a comparecencia del ministro de Educación en la Comisión, Cruz ha explicado que la política de recortes llevada a cabo por el Partido Popular “ha reducido de forma alarmante los medios humanos y materiales en todo el sistema de educación pública, poniendo en grave peligro el nivel de calidad alcanzado con el esfuerzo de toda la sociedad española en los últimos 30 años”. “Nos encontramos ante una reducción del porcentaje del PIB destinado a Educación que nos hace retroceder a los años 90”, ha lamentado el portavoz, que ha explicado que la reducción comprometida por el Gobierno ante la UE “supone reducir nuestros presupuestos destinados a la educación en unos 13.000 millones de euros”. Por ejemplo, en relación programa 322G de Educación compensatoria, “uno de los que marcan la diferencia ideológica entre PSOE y PP puesto que su objetivo es garantizar el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo del alumnado en situación de desventaja social”, se ha pasado de 70M€ con el PSOE, a cinco en 2016. Es la partida que más se ha recortado, un 92,7%, junto con la educación especial y la formación del profesorado.

“Nada hay en esto de casual”, ha constatado Cruz, que ha dicho que frente a la visión que tiene el Partido Popular de lo educativo, los socialistas consideran que el derecho a la educación “debe ser ampliado y reforzado recuperando su sentido constitucional y su carácter de derecho humano universal de modo que signifique no solo igualdad de oportunidades en el acceso, sino, ante todo, el derecho a una equitativa distribución de oportunidades de aprendizaje y el éxito escolar de todos y todas”. “Hay que construir un sistema educativo estable basado en la equidad y orientado a la excelencia que garantice la igualdad de oportunidades de aprendizaje, la coeducación, y el logro de los mejores resultados educativos”, ha insistido.

Esta profunda diferencia ideológica entre las políticas educativas del PP y del PSOE se observa en la política de becas y ayudas. “Desde el año 2005, las becas eran un derecho, hasta que el Partido Popular acabó con él y las convirtió en un premio para los mejores”. “Las becas no deben sufrir ningún recorte”, ha afirmado el diputado, que ha defendido asimismo que se promueva “la suficiente oferta en centros públicos en todas las etapas para garantizar el derecho a la educación y que se garantice una financiación pública y unos servicios comunes adecuados para todo el sistema educativo”.

Manuel Cruz se ha felicitado por el acuerdo alcanzado el pasado lunes con las Comunidades Autónomas sobre la supresión de las reválidas, así como por el escrito para la constitución de la subcomisión por un Pacto Social y Político por la Educación. “Dicho ámbito no resolverá, como por ensalmo, los problemas que tenemos acumulados ni anulará las diferencias que mantenemos, pero ni los unos ni las otras nos pueden paralizar”, ha concluido.

 

FIN das REVÁLIDAS: …pero as medallas non son para o ministro.- O resultado acadado non é froito dunha oferta de diálogo, senón da perda da maioría absoluta que permitía ao PP a imposición como único método de traballo.

20161129-dossier-revalidas-confsect
Pulsar na imaxe para acceder ao dossier de prensa.

Deixo aquí un pequeno resumo de prensa co acontecido no día de onte no transcurso da Conferencia Sectorial de Educación. Un día para recordar e no que se suma unha nova vitoria na loita pola derrogación da LOMCE. Para acceder ao dossier basta con pulsar na imaxe.

Un día no que o propio ministro do franquismo, Villar Palasí, non podería deixar de esbozar un sorriso, recordando que él, xa nos anos 70, fora quen de eliminar as reválidas con sólidos argumentos que amosaban “o fracaso dunhas probas e duns sistemas que sitúan de cada 100 matriculados na ensinanza primaria a 27 na ensinanza media e únicamente a 3 na universidade”.

Ben está o que ben acaba, pero non é certo que todo acabara. E moito menos pode o ministro, Iñigo Méndez de Vigo, pretender colocarse unhas medallas que en ningún caso e de ningunha maneira lle corresponden.

En primeiro lugar, a cuestión está lonxe de estar rematada. Segue vivo o artigo 38 da LOMCE, como xa temos sinalado noutra entrega de escoladeferrado -ver o artigo pulsando aquí-. E só a sensatez do conxunto de rectores das nosas universidades evitaron romper, siquera temporalmente, o distrito único. En todo caso, poucos dudarán de que o avance conseguido non ten camiño de retorno.

En segundo lugar, Méndez de Vigo non pode pretender unhas medallas que só poden reclamar para sí os distintos sectores da comunidade educativa e aquelas forzas parlamentarias que, de forma rotunda, manifestaron coa súa loita e a súa iniciativa a necesidade da derrogación dunha lei nefasta para o noso sistema educativo como é a LOMCE.

Tamén a maioría das Comunidades Autónomas teñen manifestado -mesmo algunhas gobernadas polo PP- a súa oposición. E, nomeadamente co tema das reválidas, era un clamor a disposición en contra de aceptar estas probas. Finalmente, na Conferencia Sectorial de Educación celebrada onte, o goberno tivo que claudicar. Pero a loita debe continuar.

Finalmente, non podo menos que felicitar o papel da CEAPA, das nais e pais de alumnos, que amosaron unha total firmeza e decisión na súa loita contra a LOMCE e, moi especialmente, contra as revalidas.

Acordo para a creación da subcomisión para a elaboración dun Pacto pola Educación.-

frato_avion
Que o pequeno Frato de Tonucci guíe a nosa andaina.

Dende o Grupo Socialista temos impulsado a creación dunha Subcomisión, dentro da Comisión de Educación, que terá como obxectivo “a elaboración dun gran Pacto de Estado Social y Político pola Educación”.

subcomision
Pulsar para acceder ao documento.

Como se pode ver no documento rexistrado -ao que podedes acceder pulsando na imaxe-, asinan tamén esta iniciativa o Partido Popular e Ciudadanos. A nosa intención era que foran todos os grupos parlamentarios os que asinaran esta iniciativa, pero dificultades na negociación final do texto e problemas de axenda asociados, entre outros, impediron que algún grupo máis se sumara a esta iniciativa. De todas formas as manifestacións realizadas polos distintos portavoces sempre foron favorables -algunhas de modo explícito e inequívoco-, se ben pódese entender que eu non deba facer públicas tales manifestacións. Mal comezo sería non poder consensuar este texto.

Deixo aquí o texto do comunicado elaborado polo Grupo Parlamentario Socialista e o noso portavoz Manuel Cruz:

El Grupo Socialista impulsa una subcomisión para hacer una nueva Ley educativa que sustituya a la Lomce en seis meses.

El portavoz de Educación, Manuel Cruz, muestra su satisfacción por el acuerdo alcanzado, que permitirá “ponernos a trabajar en una nueva ley que significará el punto final de la ‘Ley Wert’, hecha en contra de la comunidad educativa y de las fuerzas políticas”.

 Madrid, 25 de noviembre de 2016.El Grupo Parlamentario Socialista ha impulsado la creación de una subcomisión para hacer una nueva Ley educativa que sustituya a la Lomce en seis meses. La solicitud de subcomisión va firmada por el Grupo Socialista, el Popular y Ciudadanos, y el portavoz socialista de Educación, Manuel Cruz, se ha mostrado confiado en que contará también con el apoyo del resto de fuerzas políticas presentes en la cámara. En el próximo medio año, la subcomisión deberá lograr un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación, que servirá de base para que el gobierno elabore un proyecto de Ley Básica de Educación, que sustituya la legislación vigente y que nazca con vocación de estabilidad a partir de un amplio acuerdo parlamentario y social.

El acuerdo contempla que se suspenda el calendario de implantación previsto en la Lomce de todos aquellos aspectos que no hayan entrado en vigor. La Subcomisión elaborará un informe sobre el estado y situación del sistema educativo español que contenga un diagnóstico con unas propuestas y unas conclusiones y para ello, se llevarán a cabo cuantas comparecencias sean necesarias. Estará integrada por los representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios conforme al Reglamento y deberá realizar y presentar el informe en un plazo máximo de seis meses desde su constitución, tal como ha pedido el Grupo Socialista en detrimento del año de plazo que planteaban los populares.

Manuel Cruz ha manifestado que los socialistas están “muy satisfechos y orgullosos del acuerdo alcanzado”. “Con la presentación de este texto”, ha explicado, “se da el pistoletazo de salida para ponernos a trabajar en una nueva ley que esperemos pueda estar elaborada en el plazo de seis meses y que significará el punto final de la ‘Ley Wert’, que fue hecha en contra de la comunidad educativa y de las fuerzas políticas”.

 Por último, Cruz ha señalado que los socialistas trabajarán “en serio y concienzudamente para lograr un Pacto Social y Político por la Educación a través del diálogo constante con el Gobierno y con todas las formaciones políticas representadas en esta Cámara”. “Juntos podemos hacer realidad un acuerdo histórico para dar la estabilidad que nuestro sistema educativo necesita”, ha concluido.